Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Ülkemizde Kurumsal Mimari alanında faaliyet gösteren ve bu alanda yürütülen çalışmalara yön veren en yetkin ve etkin topluluk olmak.

Misyonumuz

Kurumsal Mimari olgusuna ait farkındalığın artırılması ve Kurumsal Mimari’nin bütün dinamiklerinin anlaşılması için ihtiyaç görülen kapsamlı çalışmaları gerçekleştirmek ve bu çalışmaların temellerini oluşturacak yetişmiş insan kaynağını, sektörel bilgiyi ve uluslararası standartları, aynı amaç doğrultusunda hizmet verecek şekilde bir araya getirmek

Hedeflerimiz

  1. Kurumsal Mimari konusunda farkındalığın sağlanması ve artırılması için, gerek kamu gerekse özel sektörü hedefleyen etkinlikler düzenlenmesi.
  2. Ülkemizin kalkınma hamlesinde, Bilgi Teknolojileri’nin rolünün artırılması için faaliyetler yürütülmesi.
  3. Kurumsal Mimari alanında çalışan profesyoneller arasında etkin bir iletişim ortamı kurulmasının sağlanması.
  4. Kurumsal Mimari alanında şeffaf ve erişilebilir bir bilgi paylaşım ağı oluşturulması.
  5. Türkiye’de Kurumsal Mimari standartlarının oluşturulmasına ortam sağlanması.
  6. Türkiye’de kurumlarda kullanılan uygulama envanterlerinin oluşturulması ve paylaşılması.
  7. Türkiye’de Kurumsal Mimari alanında faaliyet gösteren ürün sağlayıcılar ve danışmanlık firmaların örgütlenmesi ve erişilebilirliklerinin artırılması.
  8. Dünya çapındaki diğer Kurumsal Mimari organizasyonları ile etkin bir iletişim ağı kurulması.