Yazar Arşivi: Site Yöneticisi

Kabiliyet Bazlı Milli Yazılım Envanteri Projesi

Dışa bağımlılıklarımızın ve özellikle Dolar bağımlılığı oluşturan satın alımların ekonomimizde nasıl tahribatlar oluşturduğunu en acı şekilde hissettiğimiz günlerdeyiz. Sivil toplumun gücüne inanan Kurumsal Mimari Platformu olarak, yerli ve milli duruş çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla mesleki uzmanlıklarımız çerçevesinde; mühendisliği ve sermayesi ile yerli olan yazılım çözümlerini içeren bir envanter oluşturma projesi başlattığımızı gururla bildiriyoruz.

Bu projeye yalnızca milli yazılımları değil, aynı zamanda açık kaynak kodlu olarak kullanıma sunulan ve uluslararası düzeyde ve kurumsal seviyede rüştünü ispatlamış yazılımları da dahil ediyoruz.

İlk çıktılarını yakın zamanda yayınlamayı planladığımız çalışmanın, üç fazda hayata geçirilmesini ve devamında ise sürekli olarak güncel tutulmasını planlıyoruz :

 1. Kabiliyet bazlı olarak tasnif edilmiş milli yazılım envanteri
 2. Dönemsel bazda hazırlanacak; fonksiyonel, finansal, regülatif ve operasyonel kırılımlarda değerlendirme raporları
 3. Firmaların çözümleri ile ulusal ve uluslararası pazarda daha kolay yer edinebilmeleri için, envanterde bulunan yazılımlar arası birlikte çalışabilirliği artırıcı faaliyetler

Kurumsal Mimari Platformu çatısı altında oluşturulacak bu envanterin, sektörel paydaşların desteği ve yönlendirmeleri ile şekilleneceğine ve daha iyi seviyelere ulaşacağına inancımız tam. Bu noktada gönüllü olarak destek olmak isteyen sektör çalışanlarını, çalışmada aktif görev almak üzere bizlerle iletişim kurmaya davet ediyoruz.

Umuyoruz ki, yeni yatırım kararları alma aşamasında olan, dönüşüm projeleri başlatan, lisans yenileme alternatifleri araştıran BT odaklı yönetici ve karar vericilerimize bir katkımız olacaktır. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının değerli katkıları ile, bu çalışmanın milli bir seferberlik haline gelmesi ise en büyük temennimizdir.

Birlik olmanın tam vakti, haydi Türkiye!

Kurumsal Mimari Platformu

Envantere ulaşmak için tıklayın.

Ürettiğiniz milli yazılımların envantere kaydı için tıklayın.

Koç Bilgi Grubu (KoçSistem) – Teknoloji Planlama ve Kurumsal Mimari Birim Yöneticisi

GENEL NİTELİKLER

Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme  bölümlerinden mezun,

 • Bilişim sektöründe minimum 3-5 sene yöneticilik tecrübesi olan,
 • Kurumsal Bilgi Teknolojileri mimarisi ve teknoloji planlama alanında deneyimli,
 • İyi seviyede İngilizce bilen,
 • ITIL hizmet yönetim yaklaşımına hakim,
 • Analitik, sonuç odaklı ve iletişim becerileri güçlü,
 • Müşteri odaklı yaklaşım ve problem çözme yetkinliği yüksek

İŞ TANIMI

 • Yönetim stratejileri ve iş ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut BT mimarisini, hedef BT mimarisine taşıyacak; Kurumsal BT Mimarisi politika ve standartlarına uygun olarak seçilmiş BT teknoloji ve ürünlerini kullanarak; hayata geçirilecek yeni hizmetler ya da mevcut hizmetlerde yapılacak iyileştirmeler için gerekli projeleri tanımlamak ve teknoloji yol haritasını belirlemek.
 • Planlama uzmanlığı çerçevesinde operasyonel planlama gerektiren noktalarda hizmet ekiplerine proje liderliği yapmak için gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Geçiş projeleri danışmanlığı çerçevesinde satıştan devralınan geçiş sürecini planlamak yönetmek ve hizmet verecek ekibe devretmek.
 • Katma değerli Hizmetler çerçevesinde müşterinin aldığı ve ihtiyacı olan hizmet arasında her hangi bir fark olup olmadığını analiz etmek, hem KoçSistem‘e hem de müşteriye nasıl çalışmaları gerektiğini kurumsal mimari bakış açısı ile sunan ve müşterinin aldığı hizmeti artırma amacı olan sürekli iyileştirme sürecine liderlik etmek .
 • Kendi sorumluluk alanındaki üretici firmalar ile ilişkilerin yürütülmesi ve yönetilmesini sağlamak
 • Teknolojik yatırımlara liderlik etmek, tercihlerin hedeflenen teknoloji mimarisine uygun olmasını sağlamak
 • Kurumsal mimari yönetimi için endüstri standartlarını araştırıp inceleyerek kurum için uygun olan framework ve araç seçimini yapmak.
 • Yönetim stratejileri ve iş ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut BT mimarisini, hedef BT mimarisine taşıyacak; Kurumsal BT Mimarisi politika ve standartlarına uygun olarak seçilmiş BT teknoloji ve ürünlerini kullanarak; hayata geçirilecek yeni hizmetler ya da mevcut hizmetlerde yapılacak iyileştirmeler için gerekli projeleri tanımlamak ve teknoloji yol haritasını belirlemek.
 • Planlama uzmanlığı çerçevesinde operasyonel planlama gerektiren noktalarda hizmet ekiplerine proje liderliği yapmak için gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Geçiş projeleri danışmanlığı çerçevesinde satıştan devralınan geçiş sürecini planlamak yönetmek ve hizmet verecek ekibe devretmek.
 • Katma değerli Hizmetler çerçevesinde müşterinin aldığı ve ihtiyacı olan hizmet arasında her hangi bir fark olup olmadığını analiz etmek, hem KoçSistem‘e hem de müşteriye nasıl çalışmaları gerektiğini kurumsal mimari bakış açısı ile sunan ve müşterinin aldığı hizmeti artırma amacı olan sürekli iyileştirme sürecine liderlik etmek .
 • Kendi sorumluluk alanındaki üretici firmalar ile ilişkilerin yürütülmesi ve yönetilmesini sağlamak
 • Teknolojik yatırımlara liderlik etmek, tercihlerin hedeflenen teknoloji mimarisine uygun olmasını sağlamak
 • Kurumsal mimari yönetimi için endüstri standartlarını araştırıp inceleyerek kurum için uygun olan framework ve araç seçimini yapmak.

Tecrübe: En az 6 yıl tecrübeli adaylar

Firma Sektörü: Bilişim

Departman: Bilgi İşlem

Çalışma Şekli : Sürekli / Tam zamanlı

Pozisyon Seviyesi: Orta düzey yönetici

Kurumsal Mimarinin Temelini Sağlam Atın

Bu yazının amacı, Kurumsal Mimarinin ne olduğunun detaylarını anlatmak değil. Kısaca Kurumsal Mimariye bir giriş yaptıktan sonra bu çalışmaların başarısını artıran bu nedenle de firmanın hangi temeller üzerine kurumsal mimariyi inşa etmeleri gerektiği konusunda okuyucu bilinçlendirmektir.

Kurumsal Mimari Nedir?

Bir kurumun stratejilerini, iş süreçlerini, veri ve enformasyon ihtiyaçlarını, bilişim sistemlerini ve teknoloji altyapısını belirli bir çerçeve ile tanımlayan, kapsamlı bir çalışmadır.
Bu bağlamda kurumsal mimarinin temel işlevi; kurumun hedefleri, stratejileri, yapısı, işleyişi, kullandığı sistemler ve sistemlerde kullanılan teknolojiler hakkında bilgi vermek ve bunları yönetmektir. Örneğin altyapıdaki herhangi bir bilgisayarın kapanmasına bağlı olarak hangi süreçlerin, hangi veri tabanlarının, hangi operasyonların etkileneceğini görebiliyorsanız çalışmanızı belli ölçüde tamamlamışsınız demektir. Bu kapsamda kurumsal mimari, yalnızca mevcut yapıyı yönetmekle kalmayıp, kurumun gelecek planlarını destekleyecek Bilgi Teknolojileri altyapısını belirleme ve projeksiyon oluşturmaktan da sorumludur.

Kurumsal Mimarinin kısaca hedefleri;

 • Karar alma sürecine katkı sağlamak,
 • Kuruma ait iş süreçleri için; değişikliklere hızlı yanıt veren ve stratejileri destekleyen, entegre ve standartlara uygun bir ortam oluşturmak,
 • Bilgi Teknolojileri envanterini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak,
 • Bağımsız iş bölümlerine, kendi hedefleri dâhilinde oyun alanı ve rekabet avantajı sunmaktır.

Kurumsal Mimarinin faydaları;

 • Kurumsal yapıya ait mimari bileşenlerin tek bir modelde görüntülenmesi,
 • Stratejik karar mekanizmalarının desteklenmesi,
 • Risk Yönetimi ve İş sürekliliği planlamalarının yapılabilmesi,
 • Yapılan değişikliklerin mimariye olan etkilerinin ortaya konulması,
 • Bilgi Teknolojileri operasyon maliyetlerini azaltılması,
 • Sürdürülebilir büyümenin sağlanması,
 • İş süreçlerinin hangi sistemler üzerinde çalıştığının görselleştirilmesi ve yönetiminin kolaylaştırılması,
 • Uluslararası standartlarda dokümantasyon oluşturulabilmeyi sağlamaktır,
 • Bilgi Teknolojileri ve diğer bölümler arasındaki uyumun/iş birliğinin artırılmasının sağlaması.

Kurumsal Mimari Katmanları;

Özetle aşağıda şematik olarak gösterilmiştir.

Yukarıda çok kısa özetlemeye çalıştığımız Kurumsal Mimari çalışmalarında boşa kürek çekmemek için en önemlileri aşağıda belirtilen çalışmaların başarısına bağlı olduğunu unutmamamız gerekir;

 • Firma Kültürünün Belirlenmesi
 • Proje Sponsoru ve Proje Yapısı
 • Firma Süreç Yönetimi ile Entegrasyon

Firma Kültürünün Belirlenmesi

Tüm Kurumsal Mimari paydaşları arasındaki uyumu sağlayabilmek için 3C olarak adlandıran kavramın firma içerisinde geliştirilmesi gerekir.

 • Coordination (Koordinasyon)
 • Collaboration (İşbirliği)
 • Communication (İletişim)

Koordinasyon, İşbirliği ve İletişim kavramları Firma Kültürünün temel bileşenlerinden bazıları olduğuna göre Kurumsal Mimari çalışmaları için öncelikli oluşturmamız gereken Firmanızın DNA’sı yani kültürüdür.

Firma kültürünün temel boyutları şu şekilde sıralanabilir:
Amaç ( misyon ), geniş görüşlülük ( vizyon ) ve değerleri,
Strateji ve stratejilere bağlı süreçleri ve Organizasyon yapısı,
Denetim ve kontrol sistemleri,
Kurumsal Mimari paydaşlarının bilgilerini paylaşabildikleri güçlü ortak bir kütüphane,
IK Politikaları,
Alışkanlık haline gelmiş uygulamaları ve efsaneleşmiş hikâyeleri.

Şimdi gelelim bu kültür denen sosyal olgunun öncelikli olarak belirlenmesine. Firmalar farklı yönetim anlayışlarıyla başarıya ulaşabiliyorlar. Önemli olan yönetim anlayışının firmanın hedefleriyle ve anlayışı belirleyen farklı boyutların birbirleriyle tutarlı olmasıdır. Örneğin, kararların binlerce hayatı etkileyebildiği ve uygulama hızının kritik öneme sahip olduğu askerlik alanında başarıyı getirecek yönetim anlayışı ile yaratıcılığın önemli olduğu bir moda tasarım şirketinde başarıyı sağlayacak yönetim anlayışının birbirinden farklı olması beklenir. Bu bağlamda firma kültürünü belirleyicilerin dikkat etmesi gerekenler konusuna birkaç örnek verelim. Örneğin firma kültürünü belirleyen ana parametrelerden birisi “Performans Yönetimi” olup alt parametrelerinden bazıları ise aşağıdaki gibidir:

 • Kaliteye Verilen Önem
 • Teknolojinin Kullanımı
 • Müşteri Odaklılık

O halde kültür belirleyicileri, yukarıdaki parametrelerden firma için hangilerinin daha önemli olduğunu belirlemek zorundalardır. Örneğin kalite mi yoksa işin miktarı mı?
Firma kültürü, etkenleri çok fazla olabilen, ölçülmesi ve yorumlaması oldukça karmaşık olan bir sosyal olgudur. Böyle bir çalışmayı, kültürünü belirleyecek firmanın dışarıdan profesyonel destek almadan yapması işin doğasına aykırıdır.

Proje Sponsoru ve Proje Yapısı

Proje, hepimizin bildiği gibi, tek bir ürün, hizmet ya da sonuç oluşturmak için yürütülen, geçici bir girişimdir. Bu çalışmaların kesinlikle bir sponsoru olmak zorundadır. Bu sponsor her zaman firmanın tepesindeki kişidir. Her ne kadar günümüzde PM ofisleri bu görevi yürütüyor gibi görünse de projenin başarısı sponsorun destek ve yönetimi ile bağlantılıdır. Aslında bu da firma kültürünün parçalarından biridir.

Kurumsal Mimari çalışmaları bir projenin parçalarıdır. Bir proje de,

 • Proje Entegrasyon Yönetimi (Integration)
 • Proje Kapsam Yönetimi (Scope)
 • Proje Zaman Yönetimi (Time)
 • Proje Maliyet Yönetimi (Cost)
 • Proje Kalite Yönetimi (Quality)
 • Proje İnsan Kaynakları Yönetimi (HR)
 • Proje İletişim Yönetimi (Communication)
 • Proje Risk Yönetimi (Risk)
 • Proje Tedarik Yönetimi (Procurement)
 • Proje Paydaş Yönetimi (Stakeholder)

Bileşenlerinden oluştuğuna göre Kurumsal Mimari çalışması sırasında yapacağımız her projenin detayında yukarıdaki bilgi alanlarını göz ardı etmememiz gerekir. Sonuç olarak ise bize göre en önemli nokta Kurumsal Mimari çalışmaları sırasında ele alınan birden fazla projenin entegrasyon yönetimidir. Tabi ki burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, bu projelerin tekrar ( dublicate ) veya verimsiz proje olmamasıdır.

Firma Süreç Yönetimi ile Entegrasyon

Hepimizin bildiği gibi firma paydaşlarının belirlediği vizyon, misyon, strateji ve hedefler bağlamında firmanın tepe yöneticisi, firmanın uygulayacağı operasyonel, yönetimsel ve destek süreçlerine bağlı olarak yapısal organizasyon şemasını oluşturur. Bu şu demektir, firmanın yapısal organizasyon şeması süreçlere göre şekillenir ve belirlenir.

Firmalar “Süreç Yönetim” leri öncesinde bir etki analizi yapmak zorundadır. Süreçlerle veya Kurumsal Mimari ile ilgilenen herkes etki analizinin ne olduğunu bilir. Firmanın üst düzey yöneticileri genelde yapısal organizasyon şeması içerisinde süreç yönetiminin yerini doğru belirleyemedikleri ve buna bağlı görev atamalarını doğru yapamadıkları zaman yani diğer temel süreçler ile ilgili etki analizini doğru yapamadıkları zaman süreç yönetimi de kurum içerisinde hayal olur.

Örneğin süreçlerle ilgilenen bölümlerden bazıları şunlardır. Süreç Yönetimi, Kalite Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Yönetimi, Değişim Yönetimi, Kurumsal Mimari Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetimi, Çevre Sağlığı Yönetimi, İşçi Sağlığı Yönetimi vb.

Burada dikkat edilecek en önemli nokta, süreç yönetimi kapsamında yapılması gereken tüm çalışmaların tek bir bölüm tarafından yönetilmesidir. Bu bölüm diğer bölümlerden bağımsız ve mümkünse de üst yönetime doğrudan bağlı bir bölüm olmalıdır.

Bu bölümün yapacağı çalışmaların, firmanın diğer tüm bölümleri tarafından kabul edilebilir ve kullanılır olması şarttır. Bu nedenle de gerekli bölümler arasında iş birliği oluşturulmalıdır.

Sonuç olarak yönetimin yapması gereken ilk çalışma ilgili bölümler arasındaki bilgiyi ve değişimi doğru takip edebileceği bir yapılanma içerisine girerek süreç yönetimini yapısal organizasyon içerisinde doğru yerde konumlandırmalıdır. Bu bağlamda yapacağı ikinci çalışma ise süreç yönetiminden, süreçlerle yönetime geçerek firma içerisinde kavram birliğini sağlamasıdır.

Dr. Selami ERARSLAN

Kurumsal Mimari Araçları Karşılaştırma Raporları – 2017

Kurumsal mimari araçlarına ait Gartner Magic Quadrant raporunun geçtiğimiz mayıs ayında yayınlanmasının ardından, haziran ayında Forrester Wave raporu yayınlandı. Her iki raporda da, 2016 yılından bu yana pazardaki bir çok üründe ciddi değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz. Listelere yeni eklenen ürünler olduğu gibi, artık dahil edilmeyenler de mevcut.

Avolution, BiZZdesign, BOC Group, Mega, Orbus Software, Planview, Software AG, Unicom Systems üreticilerine ait ürünler her iki raporda da yer alırken; erwin, QualiWare ve Sparx Systems yalnızca Gartner’da, Dragon1 ve Future Tech Systems ise yalnızca Forrester’da yer alıyorlar.

Bu raporlar, kurumunza ait doğru aracı seçim noktasında size yol gösterse de, asıl önemli olan konunun kuruma ait gerçekler ve ihtiyaçlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Leaders alanındaki bir uygulama; kurum ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, gelişmekte olan bir ürün kadar hızlı çıktılar veremeyebilir. İşin içerisine bütçe faktörü de eklendiğinde, daha karmaşık bir denklemin karşımıza çıkması kaçınılmaz.

İlgili raporlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz :

https://www.gartner.com/doc/3723436/magic-quadrant-enterprise-architecture-tools

https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Enterprise+Architecture+Management+Suites+Q2+2017/-/E-RES136385

İstanbul Üniversitesi’ndeydik

Kurumsal Mimari Platformu olarak 26.05.2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde öğretim üyeleri, doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile bir araya geldik.

İ.Ü. Enformatik Bölüm Başkanı ve İ.Ü. Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUYAMER) Müdürü Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN’in daveti ile gerçekleştirdiğimiz panelde, katılımcılarla interaktif şekilde “Kurumsal Mimari” kavramını değerlendirdik.

Kurumsal Mimari Platformu yürütme kurulu üyesi Dr. Selami ERARSLAN’ın açılış konuşması sonrasında, yürütme kurulu üyelerimiz Faruk Selman LEKESİZ, Mustafa ULUS ve Mehmet KİRAZOĞLU, Kurumsal Mimari konusundaki tecrübelerini dinleyiciler ile paylaştılar. Akademik işbirliği kapsamında ne tür çalışmaların gerçekleşebileceği hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz panelimiz, soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı.

Misafirperverlikleri için İstanbul Üniversitesi Enformatik bölümüne ve bu değerli organizasyonu birlikte gerçekleştirme fırsatı bulduğumuz tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

TARSİM Kurumsal Mimari İle Yeniden Dönüşüyor

Teknolojiyi yakından takip eden TARSİM, bilgi teknolojilerinde önemli bir adım atıyor. TARSİM artık süreçlerinde kurumsal mimari sistemini kullanacak ve bu konuda sigorta sektöründeki öncüler arasındaki yerini alacak.

TARSİM yeni teknolojilere hızla entegre olmak, Bilgi Teknolojileri ile kurumun diğer birimlerini birbirine yakınlaştırarak, ortak bir söylem çerçevesinde hareket edilmesini sağlamak ve hızlı aksiyon kabiliyetine sahip olarak nihayetinde üreticiye en üst düzeyde hizmet sunabilmek amacıyla, dünyanın önde gelen ürünü SAP PowerDesigner’ı tercih etti.

Danışmanlık ve eğitim hizmetleri konusunda uzman kurum MDSap tarafından sunulacak proje çerçevesinde, Kurumsal Mimari Sistemi’ne geçilerek, kurum vizyonu ve misyonu doğrultusunda yol haritasının oluşturulması, bu yol haritasında yer alan birimlerin ve rollerin belirlenmesi, mevcut durumdan daha efektif, verimli ve dinamik bir yapıya dönüşülmesi hedefleniyor.

Kaynak : http://www.iha.com.tr/aydin-haberleri/tarsim-kurumsal-mimari-ile-yeniden-donusuyor-aydin-1696034/

Buluşmadan Notlar: CLK Enerji

Şirket Buluşmaları kapsamında yoğun ilgi gören ikinci organizasyonumuzu, 8 Şubat’ta CLK Enerji ev sahipliğinde gerçekleştirdik.

Farklı sektörlerden katılımcıların konuk olduğu etkinlikte, Sayın Birol Şekerci tarafından keyifli bir sunum yapıldı. İlk olarak CLK Enerji Kurumsal Mimari organizasyonunu ve faaliyetlerini, daha sonra ise TOGAF kullanılarak hayata geçirilen Transformasyon projesini dinleme fırsatı bulduk. Bu vesile ile enerji sektöründe örnek teşkil eden ödüllü projeleri için CLK Enerji Kurumsal Mimari ekibini tekrar tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederiz.

Misafirperverlikleri için CLK Enerji ailesine ve bu değerli organizasyonu birlikte gerçekleştirme fırsatı bulduğumuz tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bir sonraki Şirket Buluşmaları etkinliğinde görüşmek dileğiyle.

Katılımcıların görev aldıkları kurumlar :

 • AssisTT
 • Borsa Istanbul
 • CLK Enerji
 • Imperitech
 • ING Bank
 • Mind2Biz
 • Peryod Grup
 • Proya
 • Software AG
 • Türk Eximbank
 • Türk Telekom
 • Türkiye Finans
 • Vakıfbank
 • Zorlu Holding

 

Şirket Buluşmaları CLK Enerji’de Devam Ediyor

Değerli üyelerimiz,

Şirket Buluşmaları organizasyonumuz kapsamında ikinci programımızı CLK Enerji’de gerçekleştireceğiz.

Programın ilk bölümünde CLK Enerji bünyesinde gerçekleştirilen Kurumsal Mimari çalışmalarını dinleyecek, ikinci bölümünde ise hepimizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz “Transformasyon projelerinde TOGAF kullanımı” konusunu işleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız.

8 Şubat 2017 Çarşamba günü 09:00-12:00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğimize katılımlarınızı bekliyoruz.

Katılım ücretsizdir.

Kayıt Formu : http://kurumsalmimari.org/etkinlik-kayit-clk-enerji

İletişim : Barış Can Güneri (bcguneri@gmail.com, 0501 444 00 36)

Adres : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:217, 34394 Şişli/İstanbul

https://goo.gl/maps/rjVQYEfd2Kr

Yol Tarifi : 4.Levent Metro İstasyonu çıkışında, QNB Finansbank Genel Müdürlüğü ile Sapphire Avm arasında kalıyor.

 

Yürütme Kurulu Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,

Kurumsal Mimari ortak paydasında farklı sektörlerden profesyoneller olarak bir araya geldiğimiz platformumuzda yeni bir sürecin temellerini atmış bulunmaktayız.

Önümüzdeki dönemde faaliyetlerimizi, 21 Aralık 2016 tarihi itibari ile görev almaya başlayan Yürütme Kurulumuz ile birlikte sürdüreceğiz. Yürütme Kurulumuz; platformumuzun planlama, yürütme ve koordinasyon faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde ilerlemesi adına çalışmalar gerçekleştirecektir.

Yürütme Kurulu Üyeleri:

Yeni sürecin platformumuza hayırlı olmasını temenni eder, Yürütme Kurulumuza başarılar dileriz.

Buluşmadan Notlar: Türk Hava Yolları

Şirket Buluşmaları kapsamındaki ilk organizasyonumuz, 24 Kasım’da Türk Hava Yolları ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kahvaltı ve tanışma fasıllarının ardından başlayan ilk oturumda, Türk Hava Yolları bünyesinde yürütülen kurumsal mimari çalışmalarını dinleme fırsatı bulduk. İkinci oturumda ise, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve BT etkileri hakkında karşılıklı fikir alış-verişinde bulunduk.

Misafirperverlikleri için Sayın Mehmet Kirazoğlu başta olmak üzere tüm Türk Hava Yolları ailesine ve bu değerli organizasyonu birlikte gerçekleştirme fırsatı bulduğumuz tüm kurumlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bir sonraki Şirket Buluşmaları etkinliğinde görüşmek dileğiyle.

Katılımcıların görev aldıkları kurumlar :

 • Türk Hava Yolları
 • Türk Telekom
 • Assistt
 • Kuveyt Türk
 • CLK Enerji
 • Zorlu Holding
 • Imperitech
 • Mind2Biz
 • Güler Dinamik

thy1 thy2