Kabiliyet Bazlı Milli Yazılım Envanteri Projesi

Yazar: | 13 Ağustos 2018

Dışa bağımlılıklarımızın ve özellikle Dolar bağımlılığı oluşturan satın alımların ekonomimizde nasıl tahribatlar oluşturduğunu en acı şekilde hissettiğimiz günlerdeyiz. Sivil toplumun gücüne inanan Kurumsal Mimari Platformu olarak, yerli ve milli duruş çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla mesleki uzmanlıklarımız çerçevesinde; mühendisliği ve sermayesi ile yerli olan yazılım çözümlerini içeren bir envanter oluşturma projesi başlattığımızı gururla bildiriyoruz.

Bu projeye yalnızca milli yazılımları değil, aynı zamanda açık kaynak kodlu olarak kullanıma sunulan ve uluslararası düzeyde ve kurumsal seviyede rüştünü ispatlamış yazılımları da dahil ediyoruz.

İlk çıktılarını yakın zamanda yayınlamayı planladığımız çalışmanın, üç fazda hayata geçirilmesini ve devamında ise sürekli olarak güncel tutulmasını planlıyoruz :

  1. Kabiliyet bazlı olarak tasnif edilmiş milli yazılım envanteri
  2. Dönemsel bazda hazırlanacak; fonksiyonel, finansal, regülatif ve operasyonel kırılımlarda değerlendirme raporları
  3. Firmaların çözümleri ile ulusal ve uluslararası pazarda daha kolay yer edinebilmeleri için, envanterde bulunan yazılımlar arası birlikte çalışabilirliği artırıcı faaliyetler

Kurumsal Mimari Platformu çatısı altında oluşturulacak bu envanterin, sektörel paydaşların desteği ve yönlendirmeleri ile şekilleneceğine ve daha iyi seviyelere ulaşacağına inancımız tam. Bu noktada gönüllü olarak destek olmak isteyen sektör çalışanlarını, çalışmada aktif görev almak üzere bizlerle iletişim kurmaya davet ediyoruz.

Umuyoruz ki, yeni yatırım kararları alma aşamasında olan, dönüşüm projeleri başlatan, lisans yenileme alternatifleri araştıran BT odaklı yönetici ve karar vericilerimize bir katkımız olacaktır. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının değerli katkıları ile, bu çalışmanın milli bir seferberlik haline gelmesi ise en büyük temennimizdir.

Birlik olmanın tam vakti, haydi Türkiye!

Kurumsal Mimari Platformu

Envantere ulaşmak için tıklayın.

Ürettiğiniz milli yazılımların envantere kaydı için tıklayın.

Bir yanıt yazın