Kurumsal Mimari Başarısı için Dikkat Edilecek 5 Önemli Konu

Yazar: | 17 Ekim 2014

success_failureBizim ülkemizde IT projeleri genelde başarılı sonuçlanır. ABD menşeli araştırmalarda ise başarısızlık önemli oranlarda, hele ki kurumsal mimari çalışmalarında %60’larda olduğu rapor ediliyor. Bunun sebebi bizim daha akıllı, çalışkan olmamız veya süreçleri daha iyi yönetiyor olmamız değil elbette. Proje sonuçlarını yeterli kalitede ölçmüyor ve sonuçları izlemiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla başarısızlık oranlarının benzer olduğunu kabul edebiliriz..

Peki bu çalışmalar neden başarısızlıkla sonuçlanıyor ve başarısız olmaması için nelere dikkat etmeliyiz. Bu yazımda önemli olduğunu düşündüğüm konu başlıklarını sıralamak istiyorum, bunları da önem sırasında yazacağım.
.
1) Organizasyonda C-Level proje katılımı
Dikkat ederseniz burada desteği değil, katılımı kelimesini kullandım. Kurumsal mimari çalışmalarının hedeflediği, operasyonel veya taktik değil stratejik seviyedir. Kurumun vizyon ve stratejilerinin gerçekleştirilmesine hizmet eder. Dolayısıyla proje yönlendirmesinin de bu seviyede olması gerekir. Diğer projelerde, CIO ile belli seviyelerde risk ve alınması gereken aksiyonların paylaşılması yeterli olabilecekken, kurumsal mimari çalışmalarında yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla en önemli konu, yönetim kademesinin kurumsal mimarinin faydalarını anlaması ve projeye katılımını sağlayarak alınması gereken kararları almasıdır. Birçok organizasyonda, C-level yöneticiler yerçekimi etkisiyle güncel krizlerin yarattığı operasyonel işlerle ilgilenir ve kendilerine ormanı görecek vakti yaratamazlar, bu da en büyük riski oluşturur.
.
2) Filin tümünü yemeye kalkışmak
Malumunuz böyle bir deyim var, aslanlar da fili avladıktan sonra parça parça yemeye başlıyorlar. Kurumsal mimari çok kapsamlı bir konu, organizasyonel olarak nereye kadar kapsayacağı, hangi derinliğe kadar inileceği, zaman kısıtları, mimari domain’lerin nereye kadar çalışılacağı, bütçe kısıtları paralelinde baştan planlanmalıdır. Bu yapıldıktan sonra da çalışmanın çıktıları belli milestone’larla gösterilebilmelidir. Çalışma bir bütün olarak değil parça parça planlandıktan sonra, her aşamada faydalar proje paydaşlarına gösterilmeli, böylelikle hem ilgi canlı tutulmalı hem de yanlış giden yerler varsa erkenden önlemi alınmalıdır.
.
3) İletişim eksikliği
Enterprise ölçekte birden fazla domain’in yer aldığı projelerin bile nasıl zor ilerlediği göz önünde bulundurulduğunda, organizasyonun geniş kesimlerinin etkileneceği bu çalışmanın karşılaşacağı zorluklar daha net anlaşılabilir. Her türlü iletişim, bilgilendirme yöntemi kullanılmalıdır, çalışmanın büyüklüğüne göre bir iletişim bu konuda yetenekli bir kişinin tam zamanlı işi dahi olabilir.
.
4) Amacı gözden kaçırıp teknolojiye konsantre olmak
Çalışmanın amacı kurumun stratejisini IT ile align etmek. Hep akılda olması gereken, kurumun stratejisine uygun hareket etmek, teknoloji veya framework’ler burada bir araç görevi görecek. Teknoloji araç olmaktan çıkıp amaç haline geldiğinde çalışmanın faydasını göstermek olası olmaktan çıkacaktır.
.
5) Hedef mimari yerine As-is’e yoğunlaşmak
Hem mevcut mimariyi hem de hedef mimariyi çalışmada belirlememiz gerekiyor. Framework’ler çalışmanın hedefine göre hangisinden başlamamız gerektiğini de söylüyor. Ancak benim görüşüm her zaman hedefe daha fazla vakit ayrılması yönünde. Mevcudu çıkarmak her zaman daha zordur, hedefi çıkarmak ise nispeten kolaydır, ayrıca hedefe konsantre olunduğunda proje ilerlemesinde faydalar daha rahat gösterilebilir.
.
Bunlar benim önemli olduğunu düşündüğüm konular, yeni maddeler eklenebilir elbette. Lütfen sizler de ilave etmek istediğiniz, önemli gördüğünüz veya katıldığınız/katılmadığınız noktaları yazın.
.
Teşekkürler.

Bir yanıt yazın