Kurumsal Mimari’nin Yapıtaşları

Yazar: | 8 Ekim 2014

m1IT departmanındaki meslektaşlarınızla konuştuklarınızı düşünün, aranızda konuştuklarınızı, diğer bölüm veya yönetimden birileri dinlese neden bahsettiğinizi ve birbirinizle nasıl anlaştığınıza şaşırabilir.  Orada IT jargonu konuşulur.

Zor olabilir ama IT ile iş birimi arasındaki uçurumu doldurmak nihai hedeftir.

Kurumsal Mimari, bu uçurumu doldurarak için geliştirilmiş bir girişimdir. İş stratejilerini, amaçları ve önceliklerini, IT’ye etkin bir şekilde tercüme etmek içindir. Dahası, Kurumsal Mimarinin şiarı, IT’nin çabalarının daha verimli/etkin kullanımı ile iş değerlerinin, kabiliyetlerinin artışını sağlamaktır.

Kurumsal mimari, kuramdaki diğer birimler göz önüne alındığında, tüm bölümleri kapsaması beklendiğinden biraz daha karmaşık görünebilir, diagramlarla ifade etmek belki büyük resmi göstermeyi kolaylaştırır:

Kurumsal Mimariyi amacı, etki alanları, girdileri, paydaşları yönüyle inceleyelim.

1- Amaç

 • Şirketin önemli veri ve iş süreçlerini yönetmek için ihtiyaç duyulan bilişim ve teknoloji alt yapısını, belirli prensip ve önceliklere bağlı kalarak kurmak, geliştirmek ve yaşatmak.
 • IT karar alma sürecine katkı sağlamak
 •  Kurum içerisine manuel veya otomatize olarak dağılmış iş süreçlerini, değişikliklere hızlı yanıt veren ve stratejileri hayata geçirmeyi destekleyen, entegre ve standartlara uygun bir ortam haline getirmek.
 • IT verimliliği ve iş süreçlerindeki yenilikler arasındaki dengeyi sağlamak.
 • IT Envanterini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak.
 • Bağımsız iş birimlerine, kendi hedefleri dahilinde oyun alanı ve rekabet avantajı sunmak.
 • İş birimler arasında sinerji oluşmasına altyapı sağlamak.

2- Alanlar

Kurumsal Mimarinin 4 ana alt disiplini:

 • İşletme Mimarisi : İş birimlerinin hedeflerine ulaşmak için uygulayacağı süreçleri belirler.
 • Uygulama Mimarisi : Kurumda ihtiyaç duyulan uygulamaları ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini belirler.
 • Enformasyon ve Veri Mimarisi : Kurumsal veri kaynaklarının nasıl organize olacağını ve bu kaynaklara nasıl erişileceğini belirler.
 • Teknoloji Altyapı Mimarisi : Uygulamaları ve ilişkilerini destekleyecek donanım ve yazılım altyapısının nasıl olması gerektiğini belirler.

3- Girdiler

m2

4- Diğer Mimari Yaklaşımlarla Karşılaştırma

Kurumsal mimai çözüm mimarisi değildir. Çözüm mimarı, bir proje grubu üyesidir ve iş birimine karşı çözüme ait sistem kalitesinden sorumludur. Kurumsal mimar ise, çözüme ait detaya girmeden, organizasyonun IT stratejileri ve entegrasyon standartları konusunda planlama ve proje grubuna destek rolü üstlenir.

m3

5- Yaşam Döngüsü

Kurumsal mimari bir defaya mahsus bir çalışma olmayıp, döngüyü sürekli tekrarlayarak yaşam bulur.

Genel ve sektörel çevredeki değişikliklerin, teknolojik trendler kurumun yapısı ve işleyişini etkilediği ölçüde, kurumsal mimarinin de gözden geçirilmesi ve yeni şartlara uyumu gerekir.

6- Kurumsal Mimar

m4

Bir yanıt yazın